logga

Familjerätt

Under min verksamhetstid har jag varit inriktad på områdena arbetsrätt, hyresrätt, upphovsrätt och familjerätt. Under de senaste åren har jag dock uteslutande specialiserat mig på familjerätt.

Familjerätten är ett känsligt område där dina relationer till dina nära och kära inte får skadas av den lösning vi kommer fram till. Ni skall kunna vara släkt och vänner även efteråt.

Jag hjälper dig med vårdnads-, umgänges- och boendetvister.

Jag står till tjänst med att upprätta upprätta testamenten, äktenskapsförord och gåvohandlingar.

Jag genomför boutredningar, bouppteckningar och arvskiften.

Jag hjälper till med att som boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman lösa frågor och tvister som aktualiseras i samband med ett dödsfall eller en äktenskapsskillnad.

Jag biträder dig i tvister med anknytning till olika slag av samäganderätt.

För mig är det viktigt att du skall känna förtroende för vårt samarbete. Det är också viktigt att vi tillsammans hittar den bästa lösningen just för dig.Verksamhet


Kontakt


Skyldighet


Hem